Wyszukiwarka
Treść główna

zajawkaOd 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. – największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat. Zebrane dane dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej mieszkańców naszego kraju.  Podstawową i obowiązkową formą jest samospis internetowy. Przeprowadzić go można na własnym komputerze lub urządzeniu mobilnym, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu dostępnym na stronie internetowej spis.gov.pl. Metodą uzupełniającą jest spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Spis potrwa do 30 września 2021 r. Jeśli masz więcej pytań - zadzwoń na infolinię spisową: 22 279 99 99

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

„Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

 Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!”

Źródło gov.pl

dla seniora

 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony