< Powiatowe dotacje dla OSP - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

zajawkaRada Powiatu w Gryfinie na wniosek prezesów ochotniczych straży pożarnych w Cedyni, Mieszkowicach i Dłusku Gryfińskim udzieliła za pośrednictwem właściwych gmin dotacji celowych przeznaczonych na doposażenie tych jednostek w sprzęt  gaśniczo-ratowniczy.

OSP w Cedyni otrzymała wsparcie w wysokości 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego. OSP w Mieszkowicach udzielono dotacji w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu linki strażackiej, pasa strażackiego, smoka ssawnego, przyrządu zjazdowego oraz dwóch prądownic. OSP z Dłuska Gryfińskiego dzięki powiatowemu dofinansowaniu w wysokości 2 000,00 zł będzie mogła  zakupić pilarkę spalinową.

Wydarzenia