< Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Od 1 grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu gryfińskiego, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1712), do zadań ośrodka należy:

 

Informacje dodatkowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

ul.Łużycka 91

tel.  91 416 27 37 

Godziny pracy poradni: od 7.30 do 15.30.

Informacje