Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków z zakresów:

  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
  • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

          a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla   ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

          b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać w terminie: od 01.12.2020 r. do 15.12.2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie,

ul. Flisacza 4c,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Więcej informacji na stronie: www.dirow.pl

info
Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony