Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie internetowej https://www/gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021, ogłosiło naborów do programów MKDNiS na zadania przeznaczone do realizacji w roku 2021.

Są to m.in. programy realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

O dofinansowanie ubiegać mogą się sprawujące opiekę nad miejscami pamięci jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe, a także ich osoby prawne.

Wnioski można składać do 30 listopada br.

W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa kwota dofinansowania każdego z nich wynosi od 10 000 zł do 300 000 zł.

info
Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony