Wyszukiwarka
Treść główna

4 maja br. 215 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, na podbudowie gimnazjum, rozpocznie w powiecie gryfińskim sesję egzaminacyjną. 111 absolwentów liceów oraz 104 absolwentów techników przystąpi do egzaminów pisemnych.

 

 

Ogłoszenie wyników matur nastąpi 5 lipca 2022 r.

Informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w 2022 r. oraz terminy poszczególnych egzaminów podano na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (https://www.oke.poznan.pl/cms,152,informacje.htm).

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony