Program Równać Szanse jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorem „Konkursu Małe Granty” jest Fundacja Civis Polonus.

Dotację w wysokości do 12 000 zł  mogą otrzymać organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20 tys. mieszkańców - na realizację sześciomiesięcznych projektów prowadzonych z aktywnym udziałem młodych ludzi.

Wnioski należy składać korzystając z Panelu Wnioskodawcy, znajdującego się na stronie internetowej Równać szanse

Termin naboru wniosków: od 16 stycznia 2024 r. do 26 lutego 2024 r., do godz. 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu i dawały szanse na: zwiększanie wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie; zwiększanie u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji; podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią; wzmacnianie umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej: szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków, szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów, wizyty w miejscu realizacji działań, gadżety dla każdego z uczestników dotowanych projektów (m.in. koszulki).

baner

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony