< Powiatowy most w przebudowie - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Pod koniec lipca rozpoczęła się przebudowa mostu na rzece Tywa w miejscowości Szczawno, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Szczawno – Bartkowo (gm. Gryfino). Inwestycja realizowana jest przez Powiat Gryfiński przy blisko 50% udziale środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.Wykonawca, firma KOWAL Sp. z o.o., w pierwszej kolejności realizuje prace związane z konstrukcją mostową, po ich zakończeniu przebudowany zostanie 300-metrowy odcinek drogi dojazdowej do mostu. Koszt łączny inwestycji wyniesie blisko 1,1 mln złotych.Most w Szczawnie przed przebudową
Prace przy umocnieniu sklepienia łukowego mostu

Inwestycje