< Powiat Gryfiński z kolejnym dofinansowaniem unijnym - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

3 grudnia br. wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku nr 2 – Dom Pomocy Społecznej w Moryniu”. Jest to druga jednostka pomocy społecznej – po DPS w Trzcińsku Zdroju – w odniesieniu do której Powiat uzyskał wsparcie ze środków unijnych na przeprowadzenie modernizacji energetycznej obiektów.

Powiat Gryfiński, w ramach swoich działań inwestycyjnych, od wielu lat realizuje liczne zadania termomodernizacyjne obiektów będących we władaniu samorządu, służące zmniejszeniu energochłonności budynków i zmniejszaniu kosztów eksploatacyjnych ich utrzymania.

W obiekcie zajmowanym przez DPS w Moryniu w latach 2021-2022 przeprowadzone zostaną następujące prace:

Planowany koszt prac wynosi 795,8 tys. zł, z czego w ramach dofinansowania na realizację zadania Powiat otrzyma blisko 550 tys. zł. Dofinansowanie przyznane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

 

Inwestycje