< Umowa na przebudowę ulicy Krasińskiego podpisana - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Zarząd Powiatu podpisał umowę z firmą Maldrobud z Myśliborza na „Przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie”. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozyskane dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50% kosztów inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ok. 9 mln zł. Zadanie obejmuje przebudowę 3 skrzyżowań, przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia, wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Asnyka. Zadanie jest wieloletnie, a zakończenie zadania zaplanowano na dzień 30 listopada 2022 r.

Inwestycje