< Końcowy etap przebudowy ul. 1 Maja w Gryfinie - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Wczoraj, 1 października, na odcinku realizowanym przez Powiat Gryfiński, wykonawca rozpoczął układanie nawierzchni bitumicznej. Tym samym inwestycja wchodzi w końcowy etap, a do wykonania pozostał jeszcze odcinek przy budynku Nadleśnictwa. W trakcie realizacji zadania koniecznym okazało się wykonanie robót dodatkowych, o wartości ok. 600 tysięcy złotych, związanych przede wszystkim z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenów przydrożnych, należących m.in. do Gminy Gryfino, Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” oraz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nie wpłynie to jednak na termin zakończenia inwestycji, który zgodnie z umową upływa 1 grudnia 2020 r.

 

Inwestycje