< Będzie nowa siedziba Komendy Policji w Gryfinie - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

20 czerwca 2013 r. w Szczecinie p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – inspektor Jan Pytka, Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski i Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Henryk Piłat podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia działań dotyczących budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Nowa siedziba będzie mieściła się przy ul.  Łużyckiej. List jest efektem współpracy Policji, Powiatu Gryfińskiego i Gminy Gryfino na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Każda ze stron zobowiązała się do zaangażowania się w zakresie realizacji deklaracji oraz działania w ramach kompetencji. Gmina przekaże działkę przy ul. Łużyckiej, Starosta, reprezentujący Skarb Państwa, przekaże Gminie obecną siedzibę Komendy oraz samorządy pokryją koszty podziału geodezyjnego.
Inwestycje