< Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Nowa szkoła – jakość z tradycjami!

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie powstał w wyniku połączenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie funkcjonującego od 1977 roku oraz Szkół w Nowym Czarnowie funkcjonujących w różnej formie od roku 1957.

 

W skład Zespołu wchodzą:

Podstawowym celem placówki jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie.

Wizja szkoły:      "Dziecko chce być dobre,

                            Jeśli nie umie – naucz,

                            Jeśli nie wie – wytłumacz, 

                            Jeśli nie może – pomóż.”

                                                           Janusz Korczak

Informacje ogólne:

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zapewnia szeroki, bezpłatny dostęp do nowoczesnych form rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i nauczania zgodnego z zasadami nowoczesnej pedagogiki.

Świadectwa szkolne wydawane uczniom nie zawierają adnotacji o fakcie posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pieczęcie szkolne umieszczane na świadectwie nie zawierają określenia „specjalna”. Świadectwo nie różni się więc w żaden sposób od dokumentu wydawanego przez szkoły ogólnodostępne!

Oferta edukacyjna skierowana do uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku:

-  od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz

- od 7 do 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym także: na wózkach (budynki i teren szkoły pozbawione barier architektonicznych), pampersowane, bez kontaktu słownego, niewidome i niesłyszące.

Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z gorącego posiłku.

Nieodpłatny dowóz z terenu gminy Gryfino, Widuchowa, Banie zapewnia odpowiedni Urząd Miasta i Gminy.

Oferujemy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim:

Nasza szkoła zapewnia:

Nasza szkoła posiada:

Kadra:

- surdopedagogiki,

- tyflopedagogiki,

- logopedii i neurologopedii,

- integracji sensorycznej,

- masażu i rehabilitacji,

- socjoterapii,

- terapii i diagnozy pedagogicznej,

- diagnozy i terapii ADHD oraz autyzmu, i in.

Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie skierowania Starosty Gryfińskiego, wydanego na podstawie aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: „o potrzebie kształcenia specjalnego”, „o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych”.

Kontakt:

Zespół Szkół Specjalnych

w Nowym Czarnowie

74 – 105 Nowe Czarnowo

Tel: 91 316 59 20

fax.: 91 316 59 20 wew. 25

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

Każdego dnia zmieniamy się na lepsze. Sprawdź!

Więcej informacji:

https://zssnoweczarnowo.edupage.org

Zasady wydawania skierowań do kształcenia specjalnego

Oświata