< Zdalna edukacja bez przeszkód - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Szkoły Ponadpodstawowe w Chojnie i Gryfinie realizują kształcenie w formie zdalnej na obowiązujących w danej szkole zasadach. Doświadczenia zebrane w poprzednim roku szkolnym pozwoliły na przygotowanie nauczycieli, uczniów i dyrektorów szkół do takiej formy kształcenia.

Nie ma problemów natury technicznej - wszystkie problemy ze sprzętem, dostępem do internetu zostały rozwiązane w początkowej fazie nauczania. Do szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński uczęszczają uczniowie z terenu powiatu oraz powiatów sąsiednich, w tym ze Szczecina.

Pani Agnieszka Baczyńska - nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie prowadzi lekcje matematyki przy wykorzystaniu sieci internetowej.

 

Oświata