< Nasze szkoły z akredytacją Erasmusa - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

glowneFundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki oceny wniosków o Akredytację. Do programu przystąpiły dwie szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat i uzyskując bardzo wysokie noty (ZSP w Chojnie 100 pkt na 100 możliwych oraz ZSP w Gryfinie 81,5 na 100 możliwych) otrzymały potwierdzony certyfikatem status organizacji akredytowanej.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w październiku 2020 r. złożyły wniosek o Akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021-2027 dla instytucji w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Integralną częścią wniosku były Strategie internacjonalizacji ZSP w Chojnie oraz ZSP w Gryfinie. Strategie zakładają działania mające na celu intensyfikację współpracy międzynarodowej, przygotowanie uczniów do funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy oraz budowanie wizerunku szkoły, jako instytucji podejmującej skuteczną współpracę międzynarodową.

Uzyskanie przez nasze szkoły Akredytacji Erasmusa oznacza uproszczony dostęp do finansowania działań w ramach akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe przez cały okres obowiązywania Akredytacji.

wyniki 2

Autorami Strategii internacjonalizacji i wniosku o Akredytację  byli: w ZSP w Chojnie - koordynator współpracy międzynarodowej, nauczyciel języka angielskiego  Janusz Cezary Salamończyk., natomiast w ZSP w Gryfinie - nauczyciel przedmiotów zawodowych, Pani Anna Sawicka-Kłaptij.

Warto nadmienić, że w przypadku ZSP w Chojnie jest to już druga akredytacja (poprzednio przyznana była na lata 2015-2020).

Szczegóły certyfikacji są dostępne na:
https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/komunikat_wyniki_Akredytacji_2020-VET.pdf

Oświata