< Bociany – w tym roku już po raz piętnasty - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

Przed nami jubileuszowa, 15. edycja nagród Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu. Pandemia koronawirusa i związana  z nią w ostatnich miesiącach sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że aktywność w wielu dziedzinach została zawieszona lub ograniczona. Niemniej jednak, w okresie ostatniego roku nasi lokalni artyści, twórcy, sportowcy i społecznicy odnosili liczne sukcesy, zrealizowanych zostało także wiele cennych inicjatyw wartych docenienia i wyróżnienia. Zapraszamy więc do typowania i zgłaszania kandydatów do nagrody!

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach:

kultura i sztuka

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury tj.:

sport, turystyka i rekreacja

stanowi uhonorowanie:

pro publico bono

za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego, w szczególności za:

 

Tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona zostanie według nowych zasad, przyjętych uchwałą Zarządu Powiatu w lipcu br.

Nowy regulamin konkursu <<pobierz>>

Wniosek o przyznanie nagrody <<pobierz>> 

Po analizie dokonań kandydatów (w okresie od 1 września 2019 r. do końca sierpnia 2020 r.) kapituła konkursu wybierze laureatów poszczególnych kategorii, bez przyznawania nominacji (jak było dotychczas). Zwycięzcy, oprócz statuetek, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 4 000 zł.

Wręczenie nagród planowane jest na początku listopada br. a formuła spotkania dostosowana zostanie do bieżącej sytuacji oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Gryfińskiego” w terminie do 30 września 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W razie pytań lub wątpliwości wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 91 404 50 00 wew. 223

Wydarzenia