< Powiatowy Magazyn Pomocy Humanitarnej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

ukraina wwwOd 2 marca 2022 r. Powiat Gryfiński uruchamia całodobowe punkty zbiórki skoordynowane z Centralnym Magazynem Wojewody dla obszarów Ukrainy objętych wojną. Lokalizacje zbiórek:

GRYFINO
I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego,
ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino – sala gimnastyczna; 

CHOJNA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I,
ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna – aula w budynku szkoły.

Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktu z ramienia Powiatu Gryfińskiego są:

W Y K A Z   N I E Z B Ę D N Y C H  Ś R O D K Ó W

Środki higieny i czystości:

Żywność:

Odzież i okrycie (nowe):

Inne:

 

Wydarzenia