< Komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

W związku z pojawieniem się śniętych ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej pracownicy Wód Polskich podejmują szereg czynności i działań zmierzających do ograniczenia tego problemu i znalezienia przyczyny.

Nasze służby monitorują też sytuację i pozostają w stałym kontakcie z organizacjami, które zgodnie z kompetencjami odpowiadają za zdiagnozowanie zjawiska oraz powinny również dążyć do jego usunięcia.

Wszelkie działania i czynności podejmowane przez Wody Polskie oraz pozostałe instytucje zaangażowane w sprawę, na odcinkach Odry poniżej Słubic w stronę Szczecina, są publikowane w osobnym komunikacie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/1414-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze-biezace-informacje

Źródło:www.wroclaw.wody.gov.pl 

Wydarzenia