Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

W niedzielę 20 września br. w Hali Opery na Zamku w Szczecinie wręczone zostały nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pro Arte, która przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla regionu. Każdy laureat otrzymuje statuetkę Pro Arte dłuta krakowskiego artysty, Andrzeja Litwy, która przedstawia zarys ludzkiej postaci wspinającej się na palcach - ma symbolizować akt twórczy, natchnienie, wolność i lekkość – a także dyplom oraz 10 000 zł brutto.

W tym roku Starosta Gryfiński do nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zgłosił 3 osoby: Przemysława Lewandowskiego, Elizę Hołubowską i Radosława Palusa. 

 

Z przyjemnością informujemy, że jednym z czterech laureatów konkursu został Pan Radosław Palus.

Poniżej prezentujemy sylwetkę zdobywcy nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zgłoszonego do konkursu przez Starostę Gryfińskiego.

 

Radosław Palus

Urodzony w 1974 r. Animator kultury, współzałożyciel i prezes stowarzyszenia Spichlerz Sztuki realizującego działania artystyczne, edukacyjne, i popularyzatorskie, które wspierają odkrywanie tożsamości kulturowej regionu w oparciu o wielowiekowe dziedzictwo cysterskiego Kołbacza. Wraz z grupą przyjaciół zainicjował w przestrzeni obiektów dawnego opactwa cystersów w Kołbaczu projekt „Cienie zapomnianych kultur”, w ramach którego odbywają się cykliczne koncert i wystawy. Wydarzenie to realizowane od 2008 roku przy wsparciu Powiatu Gryfińskiego i Gminy Stare Czarnowo oraz lokalnych partnerów, przyciąga stałe grono odbiorców. Prezentuje świat odchodzących wartości i tradycji, wartych ocalenia i skonfrontowania ze współczesnością. Realizowane przez Radosława Palusa wspólnie ze stowarzyszeniem działania od początku miały na celu rewitalizację zabytkowych obiektów, które od lat niszczały, i przywrócenia ich rangi w świadomości mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz pokazania ich inspirującego potencjału kulturalnego i turystycznego.

 

Odkryty na nowo spichlerz w pocysterskiej nawie głównej kościoła zamieniony został w Galerię Cysterską. Jej atmosfera jest za każdym razem zaproszeniem w ponadczasową podróż. Artyści, pasjonaci, historycy – oryginalne osobowości wypełniają spichlerz ważnymi tematami i wartościami zacieranymi przez czas, spychanymi na cywilizacyjny i kulturowy margines.

 

Wraz z członkami stowarzyszenia „Spichlerz Sztuki zrealizował szereg projektów:

– konkurs „Kołbacz rekonstrukcja” adresowany do młodych architektów i projektantów z Wydziału Architektury i Projektowania Krajobrazu ZUT;

– wystawę „Doba z cystersami” – przypominającą dziedzictwo cystersów;

– wystawę „Podróż przez Weizacker” – przynoszącą etnograficzne inspiracje z obszaru dawnej ziemi pyrzyckiej;

– wystawę „Życie w kolektywie. PRL, PGR, Agromiasto” – prezentującą tworzenie się wzorcowego, kołbackiego PGR-u;

– cykliczne warsztaty dla lokalnej młodzieży ze znanymi animatorami kultury z regionu i z całej Polski (warsztaty filmu dokumentalnego, capoeira, teatralne, dj’skie);

– rekonstrukcję ogrodu klasztornego w dawnym witrażu kościoła cysterskiego w ramach warsztatów botanicznych z wykładowcą z Akademii Sztuki w Szczecinie;

– stworzenie systemu nośników z informacją turystyczną przy obiektach dawnego opactwa cysterskiego;

– partnerstwo w takich projektach, jak festiwal „Na Gotyckim Szlaku. Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego”, w polsko-niemieckiej sieci Klosterland, ostatniej edycji Szczecin European Film Festival;

– cykl koncertów artystów twórczo nawiązujących dialog z tradycją – m.in. Mition Trio, Michał Jacaszek, Adam Strug, Cukunft, Transkapela.

Dzięki projektom zapomniane dziedzictwo pocysterskiego Kołbacza oraz wykreowana tam przestrzeń do działań kulturalnych coraz skuteczniej przebija się do szerszej świadomości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Potwierdzeniem starań o rewitalizację kołackich obiektów było uznanie ich w lipcu 2014 r. przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Foto: Krzysztof Kuźnicki.

 

Warto także wspomnieć, że 16 września 2015 r.  podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, przyznawane były nagrody za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. Przemysław Lewandowski jako dyrektor artystyczny Ińskiego Lata Filmowego w otrzymał nagrodę w kategorii - Krajowe wydarzenie filmowe - 41. Ińskie Lato Filmowe w Ińsku.

 

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony