28 października 2015 r. w Trzcińsku-Zdroju zastępca burmistrza Emilian Osetek w towarzystwie artystki Ewy Prochaczek, literata Ryszarda Tila i dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury Mirosława Basarab uroczyście przeciął wstęgę w galerii malarstwa „ARTeria”- udostępniając ją szerokiej publiczności.
Zaproszeni goście, młodzież i mieszkańcy Trzcińska w trakcie recitalu artystki Ewy Prochaczek, między piosenkami mieli możliwość obcować z jej poezją i prozą. Mogli wymienić poglądy na temat sztuki w szerokim tego słowa znaczeniu. Po części artystycznej dyskusje o malarstwie przeniosły się między obraz. 

Rozmieszczone na trzech poziomach dzieła artystów z całego kraju, wykonane różnymi technikami przykuwały uwagę artyzmu i urozmaiconą tematyką. Obrazy te można zakupić w galerii, można tez zamówić u konkretnego artysty dzieło o określonej tematyce lub portret.
Kontakt z artystami i galerią umożliwia Trzcińskie Centrum Kultury.

 

Źródło: www.tcktz.naszgok.pl

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony