Gryfiński Dom Kultury zaprasza najmłodszych mieszkańców Gryfina wraz z rodzicami na festyn z okazji Dnia Dziecka.

Spotykanie rozpocznie się  w sobotę 2 czerwca br. o godzinie 14.30 na terenie Pałacyku pod Lwami.

Program szczegółowy:

14.30 - Występ dzieci z Przedszkola Nr 1
14.40 - Występ dzieci z Przedszkola Nr 4
14.50 - Występ dzieci z Przedszkola Nr 5
15.00 - Teatr LUTREK (Wrocław)

15.20 - Pracownia Piosenki GDK (op. Piotr Ostrowski)
Iga Paszkiewicz, Kacper Mykietyn
15.30 - Zespół ASTRA (Świetlica Wiejska w Czepinie, op. Anna Pielechowska)
15:40 - Pracownia Piosenki GDK (op. Piotr Ostrowski)
Adriana Zubala, Aleksandra Siwek
15.50 - Teatr LUTREK
16:05 - STEP BY STEP (op. Katarzyna Pawlak)
grupa najmłodsza
grupa średnia + grupa starsza
16.20 - Zespół Wokalny z SP w Żabnicy (op. Jordana Wasilewska)
16.30 - Klaudia Koper (Świetlica GDK, op. Jolanta Romanowska)
16.40 - STEP BY STEP (op. Katarzyna Pawlak)
grupa średnia + grupa starsza
16.45 - Teatr LUTREK
17.00 - ZAKOŃCZENIE IMPREZY

W czasie trwania imprezy - gry i zabawy rekreacyjne (strzelanie z łuku, rzut lotką, biegi w workach, strzelnica itp.)

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony