4 września 2017 r. nowy rok szkolny zainaugurowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych powiatu gryfińskiego. W poszczególnych szkołach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku, w których uczestniczyli m.in. Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński (w ZSP w Chojnie) oraz Elżbieta Lorenowicz – Bień Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ZSP nr 2 w Gryfinie, ZSS w Nowym Czarnowie).

W wyniku wchodzącej w życie reformy oświaty po raz pierwszy naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej rozpoczęli uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia. W ZSP nr 2 w Gryfinie utworzono nowy kierunek kształcenia – technik logistyk.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie


Starosta Gryfiński złożył serdeczne gratulacje Pani AdrianieSalomończyk z okazji wygrania konkursu i kontynuacji pełnienia obowiązków Dyrektora ZSP w Chojnie.


Zespół Szół Specjalnych w Nowym Czarnowie


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony