W piątek, 21 września, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie obchodził swoje święto. W drugą rocznicę nadania szkołom wchodzącym w skład zespołu imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego, mury placówki na Łużyckiej odwiedzili najważniejsi goście – uczestnicy Powstania Warszawskiego w osobach: Janiny Kin, Amelii Koryckiej, Edwarda Zamiary, Zenona Kasprzaka oraz Stefana Lewandowskiego.

Wśród obecnych nie zabrakło również władz powiatu, miasta, a także zaprzyjaźnionych ze szkołą przedstawicieli firm i przedsiębiorstw.

W trakcie uroczystej gali podpisana została również umowa o współpracy pomiędzy ZSP nr 2 w Gryfinie, a mieszczącym się w Radziszewie oddziałem firmy Benepol, dotycząca kształcenia młodocianych pracowników zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony