13 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie przedstawicieli wydziałów oświaty i dyrektorów szkół leżących na terenie powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego oraz myśliborskiego z p. Urszulą Berlińską - dyrektorem Wydziału Kształcenia Branżowego.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie na mocy uchwały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji od 26 marca 2018 roku pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego programu Erasmus+.

Na spotkaniu omówiono m.in. eTwinning, który oferuje platformę współpracy dla kadry szkolnej (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które dzięki niej komunikują się, współpracują oraz realizują wspólnie projekty.

Pani dyrektor omówiła także strukturę programu Erasmus+, Akcje, mobilności, a także korzyści jakie stwarza realizacja projektu, jak złożyć wniosek oraz na których stronach szukać pomocy i informacji o ogłoszonych naborach, w tym strony: https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm, http://erasmusplus.org.pl/.

Ponadto, na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce „szkoły i organy prowadzące” w podzakładkach: Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+, „Współpraca zagraniczna” oraz „Programy wsparcia finansowego” na bieżąco publikowane są działania dedykowane szkołom, nauczycielom oraz organom prowadzącym w zakresie poprawy jakości i efektywności kształcenia oraz rozwoju współpracy międzynarodowej szkół i placówek.

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony