Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

18 października br. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie wzięli udział w XIII Powiatowych Prezentacjach Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Szkół Specjalnych, Domów Dziecka i DPS, które odbyły się w Gryfińskim Domu 
Kultury. Program artystyczny pt. "Bal u Pani Jesieni" przygotowany pod kierunkiem nauczycielek Justyny Chmielewskiej, Jolanty Medyńskiej i Aliny Kuryło pozwolił pokazać umiejętności i talenty muzyczne, taneczne i recytatorskie uczniów.

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony