Starosta Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler oraz skarbnik Izabela Świderek podpisali w czwartek (18 grudnia br.) umowę  z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie instalacji solarnej dla DPS w Moryniu. W związku z zaplanowaną na rok 2013 inwestycją pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”, został przygotowany oraz złożony wniosek w sierpniu 2013 r.  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu – Ochrona powietrza.

W roku 2013 wykonano modernizację kotłowni,  natomiast w roku 2014 zostanie wykonany montaż kolektorów  słonecznych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Całkowity przewidywany koszt zadania to 233 996 zł  w tym koszty wykonanych robót w bieżącym roku w kotłowni w wysokości 54 794,79 zł  r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaakceptował wniosek Powiatu i podjął decyzję o udzieleniu dotacji  w wysokości do kwoty 119 010,43 zł. Rzeczywiste koszty wykonania instalacji kolektorów słonecznych oraz wykorzystania dotacji zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawcy  na wykonanie instalacji kolektorów w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w I kwartale 2014 r.  Inwestycja przewiduje  montaż wolnostojącej baterii 30 kolektorów słonecznych zlokalizowanych w północno-wschodniej części działki. Zaprojektowana instalacja solarna, pozwoli na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w istniejącej kotłowni olejowej z odnawialnego źródła ciepła dla 120 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony