Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Starosta Wojciech Konarski oraz Komendant Policji Andrzej Stechnij odwiedzili plac budowy, gdzie dobiegają końca prace rozbiórkowe starych zabudowań po byłej betoniarni. To pierwszy widoczny krok w kierunku budowy nowej komendy policji w Gryfinie.

Kolejnym etapem prac będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy na realizację prac budowlanych. Inwestycja planowana jest na lata 2013 – 2016 ze środków Programu Standaryzacji Komendy i Komisariatów Policji. Projekt zakłada, że budynek będzie bardzo nowoczesny, trzykondygnacyjny, z czego dwie kondygnacje nadziemne. Koszt całości inwestycji jest szacowany na 22-24 miliony zł.info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony