Starosta Wojciech Konarski oraz Komendant Policji Andrzej Stechnij odwiedzili plac budowy, gdzie dobiegają końca prace rozbiórkowe starych zabudowań po byłej betoniarni. To pierwszy widoczny krok w kierunku budowy nowej komendy policji w Gryfinie.

Kolejnym etapem prac będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy na realizację prac budowlanych. Inwestycja planowana jest na lata 2013 – 2016 ze środków Programu Standaryzacji Komendy i Komisariatów Policji. Projekt zakłada, że budynek będzie bardzo nowoczesny, trzykondygnacyjny, z czego dwie kondygnacje nadziemne. Koszt całości inwestycji jest szacowany na 22-24 miliony zł.info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony