W piątek 7 listopada br. odbyło się uroczyste oddanie inwestycji drogowej, realizowanej na ul. Dworcowej w Mieszkowicach. Tegoroczne prace były drugim etapem przebudowy obwodnicy miasta Mieszkowice. Pierwszy etap obejmował ulicę Odrzańską oraz część ulicy Dworcowej i wykonany został w 2009 roku.

W bieżącym roku przebudowa objęła odcinek ulicy Dworcowej o długości 800 m. W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa, a chodniki i nawierzchnia poddane zostały gruntownej modernizacji.


Wykonawcą robót budowlanych była firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór inwestorski pełniła firma Komplet-Inwest z Gorzowa Wlkp.

Koszt II etapu wyniósł prawie 2 mln 700 tys.zł.

Zarówno pierwszy jak i drugi etap realizowane były w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, przy dofinansowaniu Gminy Mieszkowice.


Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Wojciech Konarski - Starosta Gryfiński, Andrzej Salwa - Burmistrz Mieszkowic, Stanisław Buca - Dyrektor STRABAG Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie, Alicja Kajder-Pussty - kierownik robót STRABAG Sp. z o.o.)
info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony