We wtorek, 28 listopada, odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji związanej z przebudową ulicy Armii Krajowej w Gryfinie. Zadanie realizowane było w bieżącym roku przez Powiat, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019”.

Przebudowa objęła odcinek ulicy o długości 1,3 km, a koszt przedsięwzięcia wyniósł łącznie 3 mln 800 tys. zł. Roboty wykonywała spółka STRABAG Oddział w Szczecinie, nadzór inwestorski pełniła firma Komplet-Inwest z Gorzowa Wlkp.

Inwestycja dofinansowana została w kwocie 1,79 mln złotych ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a ponad 1,5 mln złotych pochodziło z budżetu Powiatu. Udział finansowy w zadaniu miała również Gmina Gryfino, która dofinansowała roboty w wysokości 500 tys. złotych.

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony