Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Przebudowę ulicy Jaśminowej w Żórawkach wykona spółka Musing Bud ze Szczecina. Zarząd Powiatu w ubiegłym tygodniu podpisał stosowną umowę umożliwiającą realizację robót budowlanych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 4 listopada, natomiast ich zakończenie - w połowie przyszłego roku. Zadanie obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 1 km.Przebudowa jest efektem pozytywnej oceny wniosku Powiatu złożonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozyskane dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2,1 mln złotych. Wartość całkowita inwestycji opiewa na kwotę 3,3 mln złotych.


Obecny stan ulicy Jaśminowej w Żórawkach

przebudowa jsaminowa zorawki logo

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony