Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ulic powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie. Informowaliśmy już wcześniej, że projekt został wysoko oceniony przez urząd wojewódzki. Władze powiatu zamierzają przebudować ulice powiatowe w Chojnie o łącznej długości606 m.

Co zakłada projekt?

 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (pomiary geodezyjne - wytyczenie, mapy powykonawcze, pomiary kontrolne i itp.);

2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej z podbudowa z kostki kamiennej przeznaczonej do ponownego wbudowania, rozbiórka istniejących chodników i zatoki autobusowej);

3. Budowę kanalizacji deszczowej służącej drodze ulicy Żółkiewskiego, z separatorem i wylotem do rowu w ul. Dworcowej;

4. Konstrukcję projektowanej jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr.5 cm;

5. Budowę chodnika - brukowa kostka betonowa granitowa (8 cm);

6. Konstrukcję zjazdów - brukowa kostka betonowa granitowa (8 cm);

7. Budowę miejsc postojowych - kostka kamienna rzędowa z odzysku;

8. Konstrukcję zatoki autobusowej - kostka kamienna rzędowa z odzysku granitowego16 cm.

Ogólnie inwestycja obejmuje odcinek nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Wilsona do połączenia z ul. Żółkiewskiego, poprzez wykonanie remontu jezdni i przełożeniu istniejącego chodnika i zjazdów.

Więcej informacji na BIP, http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=ogia_prne_1&nr=3121. Informację w sprawie przetargu można też uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, Wydział Zarządzania Drogami - tel. 91 40 45 000 wewn. 218; fax. wewn. 247 . 

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony