Zarząd Powiatu złożył Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie propozycję wspólnej przebudowy ulicy Pomorskiej w Gryfinie, która pełni rolę drogi tranzytowej dla samochodów ciężarowych.

Mieszkańcy tej ulicy narzekali na uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem drogowym, a także na hałas, jaki powodują przejeżdżające samochody. Zarząd Powiatu próbował różnych rozwiązań, ale uważał, że najlepszym będzie przebudowa tej drogi. Po uzyskaniu akceptacji GDDKiA w sprawie wspólnej inwestycji, Zarząd zaakceptował ofertę firmy KOMPLET INWEST ze Szczecina na przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz organizacji ruchu stałej i tymczasowej na czas wykonywania inwestycji.info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony