Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Zarząd Powiatu złożył Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie propozycję wspólnej przebudowy ulicy Pomorskiej w Gryfinie, która pełni rolę drogi tranzytowej dla samochodów ciężarowych.

Mieszkańcy tej ulicy narzekali na uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem drogowym, a także na hałas, jaki powodują przejeżdżające samochody. Zarząd Powiatu próbował różnych rozwiązań, ale uważał, że najlepszym będzie przebudowa tej drogi. Po uzyskaniu akceptacji GDDKiA w sprawie wspólnej inwestycji, Zarząd zaakceptował ofertę firmy KOMPLET INWEST ze Szczecina na przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz organizacji ruchu stałej i tymczasowej na czas wykonywania inwestycji.info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony