Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna
Koronawirus - informacje
Koronawirus - informacje

Zgodnie z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.11.2020 roku Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. otrzymał polecenie utworzenia 32 łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
W związku z powyższym od 06.11.2020 roku nastąpi uruchomienie pierwszych 6 łóżek covid-owych. W momencie otrzymania niezbędnego sprzętu medycznego do realizacji w/w zadań baza łóżkowa będzie sukcesywnie powiększana. W celu reorganizacji budynku Szpitala na potrzeby leczenia pacjentów z podejrzeniem/zakażaniem koronawirusem nastąpi wyłączenie działalności niektórych zakresów.

Od 09.11.2020 roku do odwołania nastąpi wstrzymanie przyjęć do poradni ortopedycznej i chirurgicznej, pracowni endoskopowej oraz pracowni RTG. Działalność poradni urologicznej, ginekologiczno-położniczej, poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz pracowni USG zostanie utrzymana. Pacjenci chcący uzyskać pomoc ambulatoryjną będą kierowani do poradni specjalistycznych w Chojnie (urolog, ginekolog, chirurg, laryngolog, okulista) oraz Bielicach (ginekolog).
Szczegółowe informacje w tej sprawie będzie można uzyskać dzwoniąc do rejestracji w Chojnie, pod numerem telefonu 91 404 10 20 lub 508 879 146 oraz Bielicach: 91 563 70 26.
Pacjenci będą mogli także skorzystać z poradni specjalistycznych innych podmiotów leczniczych. Informacje, gdzie można uzyskać taką pomoc można znaleźć na stronie internetowej NFZ: http://www.nfz-szczecin.pl/8yu5k_poradnie_specjalistyczne.htm. Pacjenci wymagający pomocy w szpitalnej izbie przyjęć oraz pobytu w Szpitalu z powodu innych stanów chorobowych proszeni są kierować się do Szpitala w Dębnie, SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie, SPSK nr 1 i 2 PUM w Szczecinie.

Piotr Ignaciuk

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony