"Czelińskie Spotkania Archeologiczne", to dwudniowe przedsięwzięcie organizowane po raz pierwszy w tym roku przez grupę mieszkańców Czelina wspólnie z doktorem Bartłomiejem Rogalskim oraz ze studentami z Koła Archeologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 13 i 14 września br. Patronat medialny nad tym wydarzeniem, którego osią jest archeologia, a szerzej - także historia, nasi przodkowie, dzieje terenów, które zamieszkujemy itp. objęła Gazeta Chojeńska.

Piątek (13.09.) będzie miał charakter edukacyjny – spotkają się uczniowie z dwóch szkół podstawowych oraz z mieszkowickiego gimnazjum. Zwiedzą czeliński skansen, będą uczestniczyć w prelekcji pt. „Archeolodzy nie szukają dinozaurów", przygotowanej przez studentów SKAUS, obejrzą i posłuchają brzmienia starych instrumentów wykonanych przez kolekcjonera i miłośnika staroci z Kamienia Pomorskiego. Na koniec odbędzie się część konkursowa, w trakcie której uczestnicy będą mogli poczuć się archeologami, wyszukując na przygotowanych stanowiskach obiektów i dokonując ich wstępnej selekcji. Dla uczniów gimnazjum zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy na wzór teleturnieju "Jeden z Dziesięciu".

Sobota (14.09.) będzie dniem otwartym, przeznaczonym przede wszystkim dla mieszkańców. Głównym celem jest zapoznanie Czelinian z wynikami badań archeologicznych w tej nadodrzańskiej miejscowości oraz co z tego wynika dla rozwoju nauki, dla promocji Czelina oraz gminy Mieszkowice, a także dla nich samych. Będzie także nawiązanie do miejskich tradycji Czelina, bowiem na przestrzeni wieków miejscowość ta dłużej była miastem aniżeli wsią,  Przewidziano konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych: krzesanie ognia dla pań, strzelanie z łuku dla panów, łowienie ryb, itp. 

Przygotowano też okolicznościową publikację - folder zawierający podstawowe informacje archeologiczne z Czelina według stanu na koniec sierpnia br. 

Całe dwudniowe przedsięwzięcie jest zwieńczeniem projektu pod nazwą "Czelin miejscem spotkań z historią", realizowanego w ramach Europejskiej Akademii Sołtysa, wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.

http://www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/kronika/wideo/2200-30913/12294857

PROGRAM „Czelińskich Spotkań Archeologicznych”

Piątek, 13 września 2013 r.

10.30       Przyjazd uczniów gimnazjum do Czelina. Zwiedzanie archeologicznej  ścieżki edukacyjnej pod kierunkiem dra Bartłomieja Rogalskiego.
11.00 Spotkanie grup szkolnych oraz zaproszonych gości w Szkole Podstawowej w Czelinie
  - Powitanie i krótkie wprowadzenie – Krzysztof Karolak
  - Wstęp do prezentacji – dr Bartłomiej Rogalski
  - Prezentacja na temat „Archeolodzy nie szukają dinozaurów” – Magdalena Jakołcewicz i Przemysław Skarżyński, Studenckie Koło Archeologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego
12.00 Prezentacja i demonstracja starych instrumentów muzycznych – Stanisław Mazurek, Kamień Pomorski
13.00 Przerwa – poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
13.30 Konkursy dla uczniów:
  Szkoły podstawowe
  - rozpoznawanie i nazywanie prezentowanych na ekranie przedmiotów związanych 
  z odkryciami archeologicznymi w Czelinie;
  - wyszukiwanie archeologicznych obiektów na przygotowanych stanowiskach;
  - układanie z otrzymanych liter nazw związanych z archeologią, wybranych spośród 20 rzeczowników pokazanych na ekranie.
  Uwaga: Każda klasa wystawia trzech uczniów, po jednym przedstawicielu do poszczególnych konkurencji.
   
  Gimnazjum
  - Turniej wiedzy archeologicznej i historycznej pt. „Jeden z Dziesięciu”
   
14.30 Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród
14.45- 15.00 Wystąpienia gości, rozdanie pamiątek i zakończenie pierwszego dnia „Spotkań”.


Sobota, 14 września 2013 r
  Miejsce: plac przed świetlicą i szkołą w Czelinie

W razie deszczu – świetlica wiejska

16.00    Rozpoczęcie pikniku archeologicznego, powitanie i wprowadzenie
16.15 Krótka prezentacja odkryć archeologicznych w Czelinie na przestrzeni 10 lat
16.30 Miejskie tradycje Czelina
16.45 Grochówka dla wszystkich – przygotowana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
17.30 Konkursy sprawnościowe dla dzieci i młodzieży
  - kobiety – krzesanie ognia, konkurs o tytuł „Strażniczki Ognia”
  - mężczyźni – turniej o tytuł „Mistrza łuczniczego Czelina”
19.00 Poczęstunek, specjalność lokalna - jajecznica na pomidorach
  Biesiada przy muzyce (MGOK Mieszkowice) - do godz. 24.00

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony