23 lipca 2014 r., w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania „Porozumienia Strony Społecznej i Samorządowej w sprawie przyszłości Elektrowni Dolna Odra". Uczestnicy postanowili zgodnie, że „Porozumienie" będzie działało nadal. Obecni wyrazili zadowolenie z realizacji podjętych działań w ramach „Porozumienia" w sprawie Elektrowni, które zaowocowało podpisaniem komunikatu po spotkaniach z 1 i 14 lipca 2014 r. i gwarancji istnienia ZEDO po 2035 r. między innymi przez Ministra Skarbu Państwa i prezesów PGE.


Ustalono, że strony „Porozumienia" będą spotykać się co 3 miesiące.

Celem spotkań będzie monitorowanie zagadnień, dotyczących „Porozumienia", w tym występowanie o informacje do powołanego przez Ministra Skarbu Państwa zespołu ds. inicjowania, wspierania przedsięwzięć z udziałem spółek zależnych od Skarbu Państwa dla wytworzenia efektu synergii dla Pomorza Zachodniego.

Postanowiono, że w roku 2015 zostanie przygotowana debata ekspercka dotycząca obszarów energetycznych uwzględniających: rynek paliw, emisję CO2, nowych mocy wytwórczych i oddziaływania tych obszarów na Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Zaakceptowano także wystąpienie do Premiera RP dotyczące koordynacji działań Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki w kontekście Elektrowni Dolna Odra.info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony