Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

6 sierpnia 2015 r. Wojewoda Marek Tałasiewicz powołał ośmioosobową Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych, która ustali priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych.
W skład zachodniopomorskiej rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia oraz przedstawiciele instytucji, organizacji i samorządów. Powołany został także Starosta Gryfiński Wojciech Konarski reprezentujący Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Powołania otrzymali także:

  • Mariola Cieśla – przedstawiciel wojewody zachodniopomorskiego,
  • Dorota Łabinowicz – przedstawiciel marszałka województwa zachodniopomorskiego,
  • Dariusz Ruczyński – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie,
  • Rafał Halik – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
  • Dominik Rozkrut – przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Szczecinie,
  • Kazimierz Ciechanowski – przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  • Przemysław Dawid – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.

18 sierpnia, podczas pierwszego spotkania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych wojewoda wręczył powołania jej członkom i omówił zadania stojące przed radą. Jednym z zadań będzie opracowanie mapy potrzeb zdrowotnych. Mapa zawierać będzie informacje na temat sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, stanu infrastruktury medycznej oraz jej wykorzystania, a także prognozę potrzeb zdrowotnych i analizę migracji pacjentów. Pierwsze mapy zdrowotne, które będą obowiązywały w latach 2016-2021 sporządzi Ministerstwo Zdrowia. Kolejne będą tworzone przez wojewódzkie rady.

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony