Kwietniową sesję zdominowało nadanie imienia „Bohaterów Powstania Warszawskiego” szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie: II Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Zawodowemu, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych.

 

Wicedyrektor, nauczyciele oraz uczniowie ZSP nr 2 w Gryfinie włożyli dużo wysiłku w to, aby pokazać jak nadanie imienia szkołom jest dla nich ważne. Na sesji gościli powstańcy Janina Kin ps. "Janeczka" oraz Edward Zamiara ps. "Hrabia", których społeczność szkolna nazywa przyjaciółmi. Pierwsza głos zabrała Julia Rembecka - uczennica LO, a jej wystąpienie było niezwykłe… Sprawiło, że wiele osób tak zwyczajnie po ludzku się wzruszyło.


Następnie przemawiała pani Janina Kin, która powiedziała, że jest bardzo szczęśliwa, że szkoły w Gryfinie uczczą pamięć Powstańców Warszawskich.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania imienia szkołom.

W trakcie sesji Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie Roman Rataj oraz przedstawiciele Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego podziękowali staroście Wojciechowi Konarskiemu za zakup przez Powiat Gryfiński nagród dla zwycięzców I Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy.

Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Gryfinie - Wioletta Rożko przedstawiła prezentację na temat oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie gryfińskim za 2015 r., natomiast sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2015 r. zaprezentowała dyrektor Bogusława Florek.

Radni podjęli również uchwały w następujących sprawach:

  • przyjęcia "Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020,
  • wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa w sprawie utworzenia "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego",
  • zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim,
  • zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
  • zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony