Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW PEDAGOGICZNYCH

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie od kwietnia 2016 r. planuje uruchomić kolejne edycje studiów podyplomowych na kierunkach:
  1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – 2 semestry
  2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – 3 semestry
  3. Wczesne nauczanie języka niemieckiego – 3 semestry

Programy studiów są zgodne z najnowszymi przepisami ministerialnymi.

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie ul. Łużycka 91.

Czesne:
Studia dwusemestralne – 3000 zł
Studia trzysemestralne – 4200 zł

PROMOCJA W OPŁACIE CZESNEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW ORGANIZOWANYCH W GRYFINIE – bon zniżkowy w wysokości 600 zł na studia trzysemsetralne, 400 zł na studia dwusemestralne oraz wpisowe – gratis.

Podania na studia można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie ul. Łużycka 91 lub filii w Chojnie ul. Dworcowa 1.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu Uczelni - 91 424 14 94 (www.wshtwp.pl).

W Poradni kontaktować się z Jolantą Majewską tel. 91 416 27 37 (www.ppp.gryfino.pl)

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony