Powiat gryfiński niewątpliwie należy do jednego z najbardziej urokliwych i godnych obejrzenia zakątków naszego kraju. Ziemie obecnego powiatu gryfińskiego to największe skupisko późnoromańskiego, granitowego budownictwa sakralnego oraz średniowieczne układy przestrzenne miast. Właśnie te średniowieczne układy rozplanowania zabudowy i siatki ulic wraz z fortyfikacjami i elementami kompozycyjnymi jak kościoły, ratusze, bramy i baszty oraz zabytkowymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi tworzą niepowtarzalny i indywidualny klimat, a także nadają miastom malowniczy charakter.

Do dzisiejszych czasów taki typ zabudowy miast w najlepszym stanie zachował się w południowej części powiatu: w Trzcińsku Zdroju, Moryniu i Mieszkowicach oraz częściowo w Cedyni i Chojnie, gdzie zabudowa uległa zniszczeniu podczas działań wojennych w 1945 r. Duża część wsi, szczególnie w rejonie Ziemi Chojeńskiej charakteryzuje się ciekawymi dobrze zachowanymi układami przestrzennymi z okresu słowiańskiego (owalnice).

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony