Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Gryfiński Dom Kultury wznawia działalność kilkudziesięciu pracowni i zespołów artystycznych. Zajęcia odbywać się będą przede wszystkim w obu budynkach placówki (w budynku głównym przy ul. Szczecińskiej 17 oraz w Pałacyku pod Lwami przy ul. Chrobrego 48), ale także w niektórych świetlicach wiejskich.

Informacja o terminach i miejscu pierwszych zajęć każdego z zespołów oraz możliwości bezpośredniego kontaktu z jego instruktorem - POBIERZ

GDK oferuje pracę i zabawę z wykwalifikowanymi instruktorami, których wychowankowie niejednokrotnie zdobywali najwyższe laury podczas konkursów i festiwali o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Placówka współpracuje z wieloma ośrodkami kultury i instytucjami w kraju i poza jego granicami, co umożliwia prezentację twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych w wielu miejscach. Instruktorzy i zespoły byli wielokrotnie nagradzani wyróżnieniami starosty i burmistrza za promocję powiatu i gminy w Polce i poza jej granicami.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony