W środę (8 maja) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie rozstrzygnięty został powiatowy etap XIX edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, a jego celem było ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych oraz zwrócenie uwagi poprzez sztukę, na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu oraz prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Ważne były także przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane z realizowaną przez strażaków służbą drugiemu człowiekowi. 

Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Narzekalak – instruktor plastyki Gryfińskiego Domu Kultury, Andrzej Prokopski – Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie, Monika Baczyńska-Padjasek i Sylwia Sowińska - z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz sekc. Paulina Tessar-Gwiazda – mł. technik ds. kontrolno-rozpoznawczych z KP PSP w Gryfinie,

spośród 250 prac zgłoszonych do konkursu w czterech kategoriach wiekowych, wybrała 25 prac finałowych, które wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.

 WYNIKI KONKURSU                                                                                                                             
 Kategoria I: autorzy w wieku 6 - 9 lat
I miejsce  Norbert Wójko 8 lat   Szkoła Podstawowa w Stołecznej 
II miejsce Julia Matusik 8 lat Szkoła Podstawowa w Stołecznej
III miejsce Natalia Leszczyńska    9 lat Szkoła Podstawowa w Żabnicy
IV miejsce Błażej Bączek 9 lat Szkoła Podstawowa w Gogolicach
V miejsce Oliwia Grygorowicz 7 lat Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie
Wyróżnienie Dawid Zdanowski 7 lat Szkoła Podstawowa w Żabnicy
       
Kategoria II: autorzy w wieku 10 - 13 lat 
I miejsce  Wiktor Sumara 10 lat Szkoła Podstawowa w Gogolicach
II miejsce Magdalena Wodzińska  13 lat Szkoła Podstawowa w Stołecznej
III miejsce Miłosz Ziętek 10 lat Szkoła Podstawowa w Stołecznej
IV miejsce Maciej Ostrowski 13 lat Publiczne Gimnazjum w Moryniu
V miejsce Martyna Zimecka 11 lat Szkoła Podstawowa w Żabnicy
Wyróżnienie Sara Szmigiel 11 lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Wyróżnienie Michał Burak 10 lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie, 
filia w Godkowie
       
Kategoria III: autorzy w wieku 14 - 18 lat    
I miejsce Róża Zarzycka 15 lat  Publiczne Gimnazjum w Baniach
II miejsce Wiktoria Maszadro 18 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Gryfinie
III miejsce Aleksandra Budzińska  15 lat Publiczne Gimnazjum w Baniach
IV miejsce Kaja Rogula 15 lat Publiczne Gimnazjum w Baniach
V miejsce Zuzanna Maranda 15 lat Publiczne Gimnazjum w Moryniu
Wyróznienie Nikola Marciniak 16 lat Publiczne Gimnazjum w Baniach
       
Kategoria IV: uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukonczyli 18 r.ż.
I miejsce Mateusz Mielczarek 12 lat SOSW w Chojnie
II miejsce Mariusz Wypych 17 lat SOSW w Chojnie
III miejsce Dominika Ostrowska 16 lat SOSW w Chojnie
IV miejsce Emilia Kuźnierska 11 lat SOSW w Chojnie
V miejsce Mateusz Dopierała 12 lat SOSW w Chojnie
Wyróżnienie Nikola Kuballek 14 lat SOSW w Chojnie
       


Norbert Wójko, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Stołecznej


 
Julia Matusik, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Stołecznej


 
Natalia Leszczyńska, 9 lat, Szkoła Podstawowa w Żabnicy


 
Błażej Bączek, 9 lat, Szkoła Podstawowa w Gogolicach


 
Oliwia Grygorowicz, 7 lat, Bajkowe Przedszkole Miejskie w ChojnieDawid Zdanowski, 7 lat, Szkoła Podstawowa w Żabnicy


 
Wiktor Sumara, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Gogolicach


 
Magdalena Wodzińska, 13 lat, Szkoła Podstawowa w Stołecznej


 
Miłosz Ziętek, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Stołecznej


 
Maciej Ostrowski, 13 lat, Publiczne Gimnazjum w Moryniu


 
Martyna Zimecka, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Żabnicy


 
Sara Szmigiel, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie


 
Michał Burak, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie, filia w Godkowie


 
Róża Zarzycka, 15 lat, Publiczne Gimnazjum w Baniach


 
Wiktoria Maszadro, 18 lat, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie


 
Aleksandra Budzińska, 15 lat, Publiczne Gimnazjum w Baniach


 
Kaja Rogula, 15 lat, Publiczne Gimnazjum w Baniach


 
Zuzanna Marnda, 15 lat, Publiczne Gimnazjum w Moryniu


 
Nikola Marciniak, 16 lat, Publiczne Gimnazjum w Baniach


 
Mateusz Mielczarek, 12 lat, SOSW w Chojnie


 
Mariusz Wypych, 17 lat, SOSW w Chojnie


 
Dominika Ostrowska, 16 lat, SOSW w Chojnie


 
Emilia Kuźnierska, 11 lat, SOSW w Chojnie


 
Mateusz Dopierała, 12 lat, SOSW w Chojnie


 
Nikola Kuballek, 14 lat, SOSW w Chojnie


 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony