Trwała ruina gotyckiej kaplicy z XV w. Wybudowana poza murami miasta pełniła funkcję kaplicy szpitalnej. Po II wojnie światowej zachowana w stanie prawie nienaruszonym, decyzją władz została przeznaczona do rozbiórki, gdyż teren na którym stała przeznaczono na cmentarz żołnierzy radzieckich. Rozbiórkę przerwał w 1953 r. wojewódzki konserwator zabytków. 7 listopada 1953 r. świątynia została wpisana do rejestru zabytków jako kaplica św. Jana (w XVII w. zmieniono jej nazwę). 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony