21 lipca br. starosta Wojciech Konarski uczestniczył w Glinnej w zakończeniu pierwszego etapu oznakowania parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego.

W ramach projektu „Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” przeprowadzono przetarg na wykonanie i montaż 112 tablic, w tym: 44 tablic urzędowych i 68 tablic edukacyjnych na terenie Drawskiego, Cedyńskiego i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku  Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry i Ujście Warty.

Projekt został sfinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 179 882 złotych.

Tekst: www.wzp.pl

Zdjęcia: www.zpkwz.pl

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony