14 maja 2014 r., w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie odbyły się eliminacje wojewódzkie do II Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych w Brzesku. W rywalizacji, po raz pierwszy, wzięła udział reprezentacja klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.

 

Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej, zgodnie z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.

W trakcie przeglądu, który składał się z dwóch części, należało zaprezentować musztrę indywidualną oraz zespołową. Każda drużyna, którą dowodził uczeń, liczyła 13 osób. Dowódca drużyny, w czasie do 10 minut musiał zaprezentować musztrę indywidualną dwóch wyznaczonych uczniów. Elementy musztry indywidualnej: oddawanie honorów sobie nawzajem w miejscu, postawa zasadnicza i swobodna, zwroty, marsz, bieg i zatrzymanie. W  ramach musztry zespołowej drużyny prezentowały: przejście z szeregu w kolumnę trójkową, przejście do dwuszeregu, występowanie z pierwszego i drugiego szeregu, przejście z dwuszeregu w kolumnę czwórkową, marsz w kolumnie czwórkowej. Ponadto każdy zespół mógł dodatkowo zaprezentować musztrę paradną.W skład jury wchodzili przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, Dowództwa 12. Dywizji Zmechanizowanej, Komendy Miejskiej Policji, Placówki Straży Granicznej w Szczecinie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wyniki klasyfikacji generalnej:

I miejsce – Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie,

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony