W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2015 r. Polska Agencja Narodowa Programu Erasmus+ nominowała dwa projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, do nagrody specjalnej w ramach upowszechniania rezultatów projektu, przyznawanej przez Komisję Europejską w Brukseli. Nominowane projekty, to: „Twoja praca, twoja przyszłość" z Programu Erasmus+, zrealizowany w sierpniu 2014 r., z partnerami z Węgier i Rumunii oraz „ Focus on quality" z Programu Młodzież w działaniu, zrealizowany w lipcu 2013 r., z partnerami z Anglii, Malty, Rumunii i Węgier.
Autorem i koordynatorem projektów jest J. Cezary Salamończyk.


W dniach 4-6 maja 2015 r. koordynator nominowanych projektów wraz z dwoma ich uczestnikami wezmą udział w obchodach ETM w Brukseli, tj. w konferencji oraz Gali rozdania nagród – EYW 2015 Award Ceremony.


Zajęcia w ramach projektu "Twoja praca, twoja przyszłość"


Uczestnicy projektu "Focus on quality"
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony