Prezentacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/19 oraz możliwość rozmowy z pracodawcami, to tylko parę z wielu atrakcji, jakie czekają na tegorocznych absolwentów gimnazjów oraz ich rodziców podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, który już w środę 7 lutego 2018r. odbędzie się w murach szkoły przy ulicy Łużyckiej, w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

www.zsp2gryfino.eu    

https://www.facebook.com/ZespolSzkolPonadgimnazjalnychNr2WGryfinie 

Szeroka oferta

Podczas imprezy zaprezentowane zostaną planowane na przyszły rok szkolny kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym, technikum zawodowym oraz szkole branżowej I stopnia. Dzień Otwarty będzie także okazją do zwiedzenia szkoły i zapoznania się z jej ofertą dydaktyczną. Gimnazjaliści będą mieli okazje między innymi do obejrzenia pracowni zawodowych, klas lekcyjnych, bazy sportowej, internatu oraz stołówki. Odwiedzający będą również mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych m. in. z chemii, biologii, geografii, czy też historii.

Nauka w praktyce

Ważnym elementem Dnia Otwartego będzie również obecność partnerów ZSP nr 2 w Gryfinie. Swoje stoiska miały będą firmy współpracujące ze szkołą. Nie zabraknie przedstawicieli: Albatros/Fliegel Textilservice, Fiege, Grupa DBK, Jaeger, Parker, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców. Odwiedzający w tym dniu szkołę uczniowie klas trzecich gimnazjum będą mogli, także obejrzeć pokazy fryzjerstwa i wizażu oraz porozmawiać ze swoimi starszymi koleżankami oraz kolegami o sposobie kształcenia, realizowanych przez szkołę projektach oraz możliwościach zawodowych jakie otwierają się przed wszystkimi, którzy wybierają naukę w ZSP nr 2 w Gryfinie. Do udziału w Dniu Otwartym dyrekcja szkoły zaprasza również rodziców tegorocznych absolwentów gimnazjów.

Źródło: ZSP nr 2 w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony