Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Szkoła poszukiwanych możliwości”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. Policealna Szkoła dla Dorosłych w Choszcznie prowadzi nabór na rok szkolny 2012/2013  na kierunek „technik usług kosmetycznych”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podjęciem formalnego kształcenia w policealnej szkole dla dorosłych. Do szkoły zapisać się może każda osoba w wieku 18-64 lata, pracująca lub bezrobotna, która posiada wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) i mieszka lub pracuje na terenie województwa zachodniopomorskiego. W szkole oferuje się bezpłatnie (od września 2012) naukę w zaocznej dwuletniej szkole policealnej na kierunku technik usług kosmetycznych (zajęcia odbywać się będą w weekendy) oraz zajęcia praktyczne prowadzone w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej. Ponadto na własność uczestnicy otrzymują: podręczniki zawodowe, teczkę, notes, długopis, ubranie ochronne, zestaw kosmetyczny a w nim: kosmetyczę, zestaw do manicure i pedicure, paletę kolorowych cieni, pomadki, błyszczyki, lakiery do paznokci, puder, pędzle i inne. Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy otrzymują poczęstunek, ubezpieczenie NW, zwrot kosztów przejazdów do miejsca realizacji zajęć i z powrotem, dla osób posiadających dziecko do lat 7 – zwrot kosztów za opiekę, indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu (miejsce składnia dokumentów): WZDZ Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie,

ul. Grunwaldzka 30, tel. (95) 765 79 73. Więcej na stronie internetowej: www.zdz.gorzow.pl (zakładka-projekty w realizacji).

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony