Za darmo mogą podnosić kwalifikacje instruktorzy praktycznej nauki zawodu (IPNZ) kształcący w kierunkach stosujących nowoczesne techniki i technologie (mechaniczne i mechatroniczne) oraz  nauczyciele przedmiotów elektrycznych i elektronicznych jak również kształcących w kierunkach stosujących nowoczesne techniki i technologie (ekonomiczne, informatyczne, logistyczne i turystyczne). Wszystko to w myśl popularnej ostatnio idei, aby „nie produkować bezrobotnych”.

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej przy wsparciu m.in. Urzędu Miasta Bydgoszcz, oraz funduszy Unii Europejskiej, rozpoczęła realizacje kolejnych dwóch projektów służących podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacji wiedzy praktycznej wśród 576 Nauczycieli Praktycznego Zawodu (NPZ) i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodów (IPNZ). Są jeszcze wolne miejsca i nauczyciele z naszego powiatu mogą zgłaszać się do projektów. Uczestnicy szkoleń otrzymają także zwrot kosztów dojazdów i noclegów.

 

I. Tytuł projektu: Nauczyciel zawodu w praktyce

  1. 1.    Lider projektu-  Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej,
  2. 2.    Partner projektu – Urząd Miasta w Bydgoszczy

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy praktycznej wśród 256 nauczycieli (NPZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ) kształcący w kierunkach stosujących nowoczesne techniki i technologie- mechanicznych i mechatronicznych oraz elektrycznych i elektronicznych, podczas 10 dni roboczych staży w przedsiębiorstwach na terenie woj.zachodniopomorskim kujawsko-pomorskim, w terminie 01.02.2012-30.04.2014

Zadania projektu:

Efektem pracy grup będą opracowane programy staży, mające na celu efektywne przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w danym zawodzie. Na zakończenie zadania  opracowane i wydane zostaną  podręczniki z programami staży dla NPZ i IPNZ oraz rekomendacjami dotyczącymi wdrażania i upowszechniania wypracowanych rozwiązań.

Zorganizowane zostaną specjalistyczne szkolenia wprowadzające uczestników do odbycia stażu m.in.  zakresu nowoczesnej technologii, oprogramowań, oprzyrządowania technicznego, oraz rozwiązań organizacyjnych w danej dziedzinie zawodowej.

Przedstawiciele Przedsiębiorców- wyspecjalizowani trenerzy- zaktualizują uczestnikom głównie wiedzę teoretyczną, dzięki czemu staże będą skupione na poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Nawiązana zostanie współpraca między szkołami i przedsiębiorstwami, a podczas konferencji upowszechniającej opracowane programy i podpisanych zostanie 20 listów intencyjnych deklarujących dalszą współpracę w zakresie staży i praktyk.

Warto dodać że uczestnicy szkoleń otrzymają również zwrot kosztów dojazdów i noclegów.

Budżet projektu: 1 753 173,13zł

Więcej informacji: mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 692 48 55 35

 

II. Tytuł projektu: NAUCZYCIEL W PRAKTYCE - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Realizator projektu: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy praktycznej wśród 320 Nauczycieli Praktycznego Zawodu (NPZ) i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodów (IPNZ) kształcących w kierunkach stosujących nowoczesne techniki i technologie- ekonomicznych, informatycznych, logistycznych i turystycznych, podczas 12 dni roboczych staży w przedsiębiorstwach na terenie woj. zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego w terminie 01.01.2012-31.05.2015

 

Zadania w projekcie:

Opracowanie programu stażu dla NPZ i IPNZ. Powstaną w wyniku rekrutacji 4 grupy złożone z przedstawicieli przedsiębiorstw i szkół zawodowych w zależności od kierunków zawodowych (ekonomicznych, informatycznych, logistycznych i turystycznych. Efektem pracy członków grup będą opracowane  programy staży dla nauczycieli w przedsiębiorstwach, mające na celu efektywne przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w danym zawodzie.

Na zakończenie zadania opracowane i wydane zostaną podręczniki z programami staży dla NPZ i IPNZ oraz rekomendacjami dotyczącymi wdrażania i upowszechniania wypracowanych rozwiązań grup. 

Przedstawiciele Przedsiębiorców, którymi będą wyspecjalizowani trenerzy- zaktualizują uczestnikom także wiedzę teoretyczną, dzięki czemu będzie realizowany cel staży: poszerzanie wiedzy, oraz umiejętności praktycznych nauczycieli.

Wnioskodawca zaplanował, iż w wyniku prac komisji zostanie podpisanych 40 porozumień przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi odnośnie dalszej współpracy.

Budżet projektu: 3 042 893,01

Więcej informacji: mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 692 48 55 35

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony