Spełniło się marzenie uczniów i nauczycieli – 30 sierpnia br. o godz. 12.00 dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku szkoły w Nowym Czarnowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Budynek, który Powiat uzyskał na zasadzie użyczenia od gminy Gryfino, został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznaczony bowiem jest na potrzeby edukacyjne mieszkańców domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Całkowita wartość robót wyniosła 813 463,92 zł.

 W uroczystym otwarciu obiektu oraz w symbolicznym rozpoczęciu nowego roku szkolnego uczestniczyli: starosta gryfiński Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, wiceprzewodnicząca rady powiatu Alicja Kordylasińska, członkowie zarządu i radni powiatu gryfińskiego, radni gminy Gryfino, dyrektorzy szkół i placówek, a także nauczyciele i uczniowie.


Gości powitała dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Teresa Narzekalak, przedstawiła także pokrótce historię szkoły oraz zachodzące na przestrzeni lat zmiany organizacyjne.

Z programem artystycznym, nawiązującym do powrotu do szkoły po wakacyjnym odpoczynku, wystąpili uczniowie szkoły.

Poświęcenia obiektu dokonał ks. Józef Dudek, proboszcz parafii pw. Św. Ojca Pio w Pniewie. Na zakończenie uroczyście została przecięta wstęga i goście udali się na zwiedzanie szkoły.


                                                                                                  Błogosławieństwo ks. prob. Józefa Dudka i poświęcenie obiektu

                                                                                                                                                         Uroczyste przecięcie wstęgi

                                                                                                                                           Zwiedzanie nowego budynku szkoły

                                                                                                                                                                       sala dydaktyczna

                                                                                                                             sala dydaktyczna

                                                                                                                             sala dydaktyczna

                                                                                                                                              Gościom czas umilał zespół Ad Hoc

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony