Pod koniec lipca rozpoczęła się przebudowa mostu na rzece Tywa w miejscowości Szczawno, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Szczawno – Bartkowo (gm. Gryfino). Inwestycja realizowana jest przez Powiat Gryfiński przy blisko 50% udziale środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.Wykonawca, firma KOWAL Sp. z o.o., w pierwszej kolejności realizuje prace związane z konstrukcją mostową, po ich zakończeniu przebudowany zostanie 300-metrowy odcinek drogi dojazdowej do mostu. Koszt łączny inwestycji wyniesie blisko 1,1 mln złotych.Most w Szczawnie przed przebudową
Prace przy umocnieniu sklepienia łukowego mostu

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony